"TÖBB MINT EGY SZÉP MOSOLY"

Close Panel

Belépés / Regisztráció

Még nem regisztrált

Tegye meg most és élvezze annak előnyeit!

Elérhetőség

Cím:1123 Budapest

Alkotás utca 53

Mom Park bevásárlóközpont

1.emelet, Medical Center

Telefonszám:+36 30 488 5508

E-mail cím:

csiki.fogszabalyozas@gmail.com

Facebook:

facebook.com/CsikiFogszabalyozas

Rendelési idő:

Hétfő 9:00-16:00

Kedd 12:00-19:00

Szerda 11:00-18:00

Csütörtök 12:00-19:00

Fogszabályozási eltérések

  • Normál harapásról vagy más néven okklúzióról – ez az emberek csupán 5-10 százalékánál figyelhető meg – akkor beszélhetünk, amikor a felső és alsó fogsorban a fogak tökéletes pozícióban egymás mellett állnak, a felső és alsó fogsor oldalról nézve egyenes, egy adott felső fog két rágófunkció szempontjából hozzá tartozó alsó foggal érintkezik összezárásnál. Ebben az állapotban a felső metszők 1-2 milliméterrel fedik az alsó metszőket és éppen eléjük harapnak. A fogak helyes pozíciója biztosítja, hogy a fogak megfelelően tisztán tarthatóak. A normál harapás biztosítja, hogy a rágás során a fogakra és így a fog tartószerkezetére a fogágyra (az íny, a szalagok és a csont) megfelelő irányú erők hatnak, ezáltal nem alakul ki fogágybetegség, és a megfelelő harapás az állkapocsízület funkcionálisan helyes pozícióját biztosítja, így nem alakul ki állkapocsízületi probléma.
  • Torlódásról akkor beszélünk, amikor a fogak az alsó vagy felső fogsorban nem szépen sorban, egymás mellett helyezkednek el, hanem kesze-kuszán állnak, mert kevesebb a szükségesnél a rendelkezésre álló hely, nem férnek el egymás mellett. Súlyosabb esetben bizonyos fogak teljesen a fogsoron kívűl vagy belül helyezkednek el. Ilyenkor a fogak tisztán tartása megnehezített, bizonyos esetekben lehetetlen. Abban az esetben, amikor a fogak megvannak a szájban, de rések vannak közöttük, az önmagában sem tisztíthatósági, sem funkcionális problémát nem jelent, viszont a frontterületen esztétikailag nem szép.
  • Keresztharapás esetén egy vagy több felső fog az alsó fogsorhoz képest beljebb harap.
  • Fordított keresztharapásról vagy non-okklúzióról beszélünk, ha egy felső fog az alsó fogsorhoz képest teljesen kifelé harap, azaz a felső fog belső felszíne érintkezik az alsó fog(ak) külső felszínével.
  • Disztálharapás az, amikor az alsó fogsor hátrébb harap a felsőhöz képest.
  • Meziálharapásról beszélünk, amikor az alsó fogsor előrébb harap a felsőhöz képest. Ebben az esetben a metsző fogak ún. élharapásban vannak, vagy elülső keresztharapásos helyzet – a felső metszők az alsó metszők mögé harapnak – áll fenn.
  • Mélyharapás esetén a felső metszőfogak 1-2 milliméternél, az un. normál harapási magasságnál jobban fedik az alsó fogakat. Ennek szélsőséges esete a teljes fedőharapás, amikor a fogsorok összezárásakor a felső metszők teljesen fedik az alsó metszőket.
  • Nyitott harapásnál bizonyos fogak vagy fogcsoportok összezárt fogsoroknál nem érintkeznek. Ez főleg elöl, a frontfogak területén fordul elő, de bizonyos esetekben oldalt is megfigyelhető.

Természetesen a leírt eltérések általában kombináltan fordulnak elő egy szájban. Ritka az olyan eset, amikor csak egyfajta probléma áll fenn.